Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 3η /2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  την 22η  του μηνός Mαρτίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 1. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Πατλάκα Πασχάλη στην Προβατώνα.
 2. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Μπαμπαλιά Χριστίνας στο Τυχερό.
 3. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Ζαγγίλη Γεωργίου στο Τυχερό.
 4. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Σαλή-Ογλού Κιμπρϊέ στο Μεγάλο Δέρει.
 5. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Κανέλλου Σωτηρίας στα Λάβαρα.
 
 
 1. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Βουδάκη Σοφίας στα Λάβαρα.
 2. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Πεταλά Καλούδας στα Λάβαρα.
 3. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στην Προβατώνα.
 4. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Καραγιαννίδη Γεωργίου στο Τυχερό.
 5. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Γκιόργκα Ευγενίας στο Σουφλί.
 6. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Πατλάκα Γεωργίου στην Κορνοφωλιά.
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη της προέγκρισης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος "ΣΤΑΘΜΟΣ" ( ΚΑΦΕ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ) του Τσομπασίδη Γεωργίου στο Σουφλί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: