Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Μέχρι 10/06 η κατάθεση προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013…

Μέχρι τις 10 Ιουνίου έχουν χρονικό περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interrreg) Ελλάδα- Βουλγαρία της περιόδου 2007-2013. Η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτη Ξυνίδη και αφορά τρεις άξονες προτεραιότητας, αυτούς της ποιότητας ζωής, προσβασιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ανθρώπινων πόρων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανέρχεται σε 44 εκ. Ευρώ από τα οποία τα 37,4 προέρχονται από το Ε. Τ. Π. Α. Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη μιας νέας αντίληψης για τους ευρωπαϊκούς πόρους, την εκμετάλλευσή τους και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. 
ert

Δεν υπάρχουν σχόλια: