Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

H Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συναντήθηκε χθες με τους 13 Περιφερειάρχες

Ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης τόνισε στους Περιφερειάρχες την ανάγκη να αποδοθούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κρίσιμες αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη. Ανακοίνωσε οχτώ άξονες που κινούνται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου, οι οποίες εκχωρούνται στις Περιφέρειες.

       Αμέσως μετά τη συνάντηση έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

     Ι. ΣΓΟΥΡΟΣ: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον κ. Σκανδαλίδη, όπου μας δέχθηκε σήμερα και τους 13 Περιφερειάρχες για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση Περιφερειών σχετικά με τα θέματα του Υπουργείου.

    Βεβαίως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί με τη διπλή του ιδιότητα, παλιά ως Υπουργός Εσωτερικών και σήμερα ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και στη βάση και στην κορυφή ποια είναι τα προβλήματά μας.

    Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση που πήραμε σήμερα να υπάρχει μεικτή επιτροπή ξεχωριστά για κάθε Περιφέρεια και για τις 13 Περιφέρειες, όπου σε ένα μήνα από σήμερα θα λύσουμε ουσιαστικά τα όποια προβλήματα έχουμε, θα τα καταγράψουμε και θα γίνει προσπάθεια μέχρι το τέλος του εξαμήνου να δοθούν ουσιαστικές λύσεις για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την αγροτιά.

    Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Νομίζω ότι εκείνο που προέχει είναι να αποδοθούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση από την αρχή ορισμένες κρίσιμες αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη.

    Πρότεινα στους Περιφερειάρχες να αναλάβουν πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Είναι 8 μεγάλες ενότητες.

    Η πρώτη αφορά το καλάθι και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που είναι απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα γίνει μεικτή ομάδα για να φτιάξει τη σχετική πρόταση.

    Η δεύτερη είναι η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία της αγροτοδιατροφικής σύμπραξης σε επίπεδο Περιφέρειας, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, που θα αναλάβει την διακίνηση, την προβολή των προϊόντων, αλλά παράλληλα και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών.

    Η τρίτη αφορά την πρωτοβουλία, με δική μας χρηματοδότηση, της δημιουργίας δημοπρατηρίου με τη μορφή Α.Ε. αγροτικών προϊόντων στην Περιφέρεια.

    Η τέταρτη αφορά την επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία, κατασκευή, επέκταση των έργων του Υπουργείου από τις περιφερειακές αρχές, έτσι ώστε να τελειώσει αυτό το καλαμπούρι και να ελέγχονται όλα από τις υπηρεσίες στην Περιφέρεια .

    Η πέμπτη αφορά τη συνεργασία στο επίπεδο των ελέγχων και την αναδιάταξη του δυναμικού.

    Η έκτη, τη συνεργασία στην πολιτική γης, όπου πρέπει να εντοπιστούν θέματα που έχουν σχέση με ακαλλιέργητες εκτάσεις που είναι δικιά μας περιουσία ή περιουσία της αυτοδιοίκησης και πρέπει να δοθούν ουσιαστικά σε παραγωγούς για να ενισχυθεί η παραγωγική βάση της αγροτικής ανάπτυξης.

    Η έβδομη, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δομές δικές μας, όπως του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή άλλων οργανισμών του Υπουργείου, που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα και που σήμερα έχουν καταντήσει κουφάρια, ενώ θα έπρεπε να είναι σε ενέργεια.

    Και τέλος, τη δυνατότητα της πιστοποίησης των προϊόντων. Εμείς θα εκπονούμε την πολιτική και τα θέματα που έχουν σχέση με τα ΠΟΠ, με τα ΠΓΕ, με τα AGRO, με τα παραδοσιακά, η πιστοποίηση των προϊόντων, θα είναι δουλειά και αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

    Είναι πολύ συγκεκριμένες επιλογές που αφορούν όλες την ανάπτυξη. Από εκεί και μετά θα έχουμε μια καθημερινή συνεργασία που έχει σχέση με το πως η διάταξη των υπηρεσιών είτε του Υπουργείου, είτε των Οργανισμών, είτε των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιήσει την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε.


  

Δεν υπάρχουν σχόλια: