Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Επιτάχυνση της διαχείρισης κονδυλίων αναλαμβάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Την αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών θα εξασφαλίσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), αναλαμβάνοντας ρόλο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.
Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΠ 810, 11/01/2011) υπέγραψαν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτης Ρήγας.
Με την ΚΥΑ ρυθμίζεται η διαδρομή εκταμίευσης της χρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης των παραπάνω Περιφερειών απευθείας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του ΥΠΕΚΑ.
Αυτό, θα ωφελήσει στην αποφυγή μελλοντικών καθυστερήσεων στη ροή χρηματοδότησης και στην απρόσκοπτη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης για τη διαφύλαξη των πολύτιμων και μοναδικών οικοσυστημάτων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: