Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Δημιουργία γραφείων ενημέρωσης καταναλωτή σε Φέρες - Τραϊανούπολη»


«Συνεργασία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Έβρου με τον Καλλικρατικό δήμο Αλεξανδρούπολης – Δημιουργία γραφείων ενημέρωσης καταναλωτή σε Φέρες - Τραϊανούπολη»

Στα πλαίσια υλοποίησης μιας σειράς κοινών δράσεων και συνεργασίας που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΠΚΕ και του Δημάρχου Αλεξ/πολης κου Ευάγγελου Λαμπάκη κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011, και μετά από πρωτοβουλία των αντιδημάρχων Φερών κου Γκότση Νικολάου, και Τραϊανούπολης Φαλέκα Ιωάννη,
δημιουργούνται γραφεία ενημέρωσης καταναλωτή, τόσο στις Φέρες όσο και στην Τραϊανούπολη, που θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, θα καταγράφουν τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, και θα συνεργάζονται με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Έβρου για την περαιτέρω διεκπεραίωσή τους, καθώς και με την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που θα δημιουργηθεί στον Δήμο. Τα γραφεία θα λειτουργούν τις εργάσιμες μέρες και ώρες στον χώρο των γραφείων των αντίστοιχων αντιδημαρχιών .
Επιδίωξη της ΕΠΚΕ είναι να υπάρξει και με τους υπόλοιπους Καλλικρατικούς δήμους του Έβρου αντίστοιχη συνεργασία.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: