Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Στήριξη της εργασίας και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό  κ. Γιώργο Παπανδρέου πραγματοποιήθηκε χθες  με τη συμμετοχή των Υπουργών: Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κατσέλη, Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ραγκούση, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοϊδη, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη. Στη σύσκεψη συμμετείχε επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνης καθώς επίσης και οι: κ.κ. Κικίλιας Διοικητής ΟΑΕΔ και Κλεάνθης Παπαδόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Το θέμα της σύσκεψης ήταν οι υλοποιούμενες  και σχεδιαζόμενες δράσεις για  τη στήριξη της εργασίας και την  αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς  και το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου για την κοινωνική οικονομία.
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λούκα Κατσέλη παρουσίασε το σχέδιο νόμου για την κοινωνική οικονομία  και τις δράσεις για την στήριξη της εργασίας.
Αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την κοινωνική οικονομία, η Υπουργός τόνισε ότι θεσμοθετείται η κοινωνική οικονομία ως εργαλείο για την προαγωγή του συλλογικού κοινωνικού συμφέροντος. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη συμμετοχικών μορφών επιχειρηματικότητας, η προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου θεσπίζονται ενδεικτικά:
 • Ο καθορισμός μιας νέας επιχείρησης, της Κοινωνικής Επιχείρησης, η οποία διαθέτει  εμπορική ιδιότητα η οποία όμως προάγει δράσεις συλλογικού σκοπού.
 
 • Η πρόβλεψη ενός συνόλου μέτρων στήριξης της ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας
 • Η πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση των φορέων κοινωνικής οικονομίας από το υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
Από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας θα χορηγούνται  μικροπιστώσεις, δάνεια ή και εγγυήσεις δανείων με ευνοϊκούς όρους προς τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στους σκοπούς σύστασης του Ταμείου, όπως είναι οι επιχειρήσεις από νέους/νεοεισερχόμενους στην αγορά, από γυναίκες, άνεργους και άλλες ειδικές ευπαθείς ομάδες καθώς και κοινωνικές επιχειρήσεις. Θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης στην εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας.
Για το δεύτερο  θέμα της σημερινής συνάντησης, δηλαδή τις δράσεις που σχεδιάζει  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στήριξη της εργασίας, η Υπουργός κ. Κατσέλη αναφέρθηκε σε τρία πλέγματα δράσεων:
 • Τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης
 • Τα Προγράμματα  στήριξης της Απασχόλησης από  τον ΟΑΕΔ
 • Τον  Οδικό  Χάρτη Στήριξης της Εργασίας
Τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης
Τα  Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (Προϋπολογισμός 150-200 εκ. €. με δυνατότητα επαύξησης): Έχουν βασικό στόχο την επαγγελματική  και κοινωνική ένταξη ανέργων, αλλά και την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων είναι:
 • Ωφελούμενοι των  προγραμμάτων: α) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι  του ΟΑΕΔ, β) νέοι αγρότες
 • Δικαιούχοι των Προγραμμάτων είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις υλοποίησης προγραμμάτων, με τη συμμετοχή Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων των Τοπικών Κοινωνιών (π.χ. ΟΤΑ Α΄, Επιμελητήρια, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις κ.ο.κ)
 • Εφαρμογή του Προγράμματος σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
Οι  Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες ομάδες (Προϋπολογισμός >80 εκ. €.): Έχουν βασικό στόχο την Επαγγελματική και Κοινωνική Ένταξη μελών ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Κύρια Χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων είναι:
 • Ωφελούμενοι των  Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης  για Ευάλωτες ομάδες είναι άτομα  για τα οποία, λόγω θέσης, ηλικίας, τόπου  διαμονής, χρόνου ανεργίας, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων παρεμφερών παραμέτρων, απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που τα χαρακτηρίζει (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, μετανάστες, ψυχικά ασθενείς, αποφυλακισθέντες, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κ.α.)
 • Δικαιούχοι των Προγραμμάτων είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις υλοποίησης προγραμμάτων, με τη συμμετοχή Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων των Τοπικών Κοινωνιών (π.χ. ΟΤΑ Α΄, Επιμελητήρια, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις κ.ο.κ)
Τα  Προγράμματα στήριξης της Απασχόλησης  από τον ΟΑΕΔ
Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη ενεργοποιήσει είκοσι τρία (23) επιμέρους προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2,7 δισ. € και αφορούν συνολικά πάνω από 800.000 ωφελούμενους. Μέχρι σήμερα τα προγράμματα αυτά έχουν αποδώσει:
 • Τη διατήρηση  262.286 θέσεων εργασίας,
 • Την ένταξη 54.355 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας,
 • Την διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 53.996 θέσεις εργασίας
Μέσα στο 2011 σχεδιάζεται η δημιουργία νέων προγραμμάτων. Ειδικότερα:
 • Προγράμματα για  την προώθηση της Κοινωνικής Εργασίας για ΑμεΑ και άνω των 55 ετών – Προϋπολογισμού 75 εκ. €.
 • Νέο Πρόγραμμα για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες (ΝΕΕ)  με δυνατότητα για πρόσληψη 1 ατόμου ως προσωπικού με πολύ ευνοϊκούς όρους.
 • Νέο Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συμπράξεις ΟΑΕΔ με φορείς για παροχή συμβουλευτικής σε ανέργους, νέους, και νεοεισερχόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: