Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Νέος «Καλλικράτης» στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας


Παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη για τις σχεδιαζόμενες καταργήσεις, συνενώσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην Κρήτη

Διευκρινήσεις και αναλυτική ενημέρωση για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην αναθεώρηση του εκπαιδευτικού χάρτη της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της χώρας με καταργήσεις, συνενώσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και στην Κρήτη ζήτησε με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, από την αρμόδια Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα. Α. Διαμαντοπούλου.

Ειδικότερα, στο κοινοβουλευτικό του έγγραφο αναφέρει ότι «σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2011-2012 δρομολογούνται μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών».


Το κείμενο του Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι «με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 4, και 8 του Ν. 1566/1985, όπως ισχύει και του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ. 147 Α’), καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Φ.3/897/97652/Γ1/13.10.2006, Φ.3/898/97657/Γ1 (ΦΕΚ 1507/13-10-2006), ΥΑ68419/Γ2/6.7.2006 (ΦΕΚ. 984 Β΄)) και προκειμένου να διαμορφωθούν και να υποβληθούν προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι κτιριακές υποδομές, οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων, είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις συνεργασίας των υπηρεσιακών παραγόντων με τους εκπαιδευτικούς, τους λοιπούς φορείς και τους ΟΤΑ».

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι «στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει διάχυτη ανησυχία για την πλήρη ανατροπή των υπαρχουσών δομών και σχολικών μονάδων, ιδιαιτέρως μάλιστα στην περιφέρεια». Σημειώνει ότι «στα μικρά χωριά της Περιφέρειας, η διατήρηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη δυνατότητα εκπαίδευσης των παιδιών, παρόλο που αυτή μπορεί να μην προκύπτει ως αναγκαία με βάσει στυγνούς οικονομικούς υπολογισμούς».

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτά την αρμόδια υπουργό να διευκρινίσει εάν «σχεδιάζεται ένας νέος «Καλλικράτης» στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, με καταργήσεις, συνενώσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και εάν έχει αποφασιστεί η ευρεία αναθεώρηση του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας». Επιπλέον, ζητά αναλυτική ενημέρωση των πολιτών «με ποια ακριβώς κριτήρια πρόκειται να προκύψουν καταργήσεις, συνενώσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων», όπως και «ποιος είναι ο ακριβής σχεδιασμός για τις σχολικές μονάδες στο νομό Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Χανίων»

Δεν υπάρχουν σχόλια: