Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Περιφέρεια ΑΜ&Θράκης

Πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στις 5:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης-πρώην νομαρχία-

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης . Συγκρότηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων (Ν.3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3). Σύσταση Επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου και καθορισμός τομέα αρμοδιότητάς  των.Εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

 

Περισσότερες εδώ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: