Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Αποκατάσταση των αδικιών καθώς και της άνισης μεταχείρισης, που υφίστανται οι ασφαλισμένοι επαγγελματοβιοτέχνες.

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αντικείμενο την αποκατάσταση των αδικιών καθώς και της άνισης μεταχείρισης, που υφίστανται οι ασφαλισμένοι επαγγελματοβιοτέχνες.


Στην αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Οι πολίτες σε μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να έχουν εξασφαλισμένα ίσα δικαιώματα και όταν αναδεικνύονται αδικίες να αντιμετωπίζονται ανάλογα. Σημαντικές όμως αδικίες σε βάρος των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών έχουν διαπιστώθεί στον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο.

Το σύνολο των βιοτεχνών και επαγγελματιών της χώρας επισημαίνουν, ότι ενώ για το σύνολο των εργαζόμενων, ως γενικός κανόνας ισχύει ένα μεταβατικό διάστημα προσαρμογής, έως το 2015, οπότε και θα εφαρμοστούν για όλα τα 


ασφαλιστικά ταμεία τα νέα αυξημένα και ενιαία όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (40 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας τα 65 έτη), εντούτοις σε κάποια ευγενή ταμεία (όπως του Δημοσίου και ειδικά ταμεία – Τράπεζες κ.λπ) δημιουργούνται προϋποθέσεις που δεν θίγουν τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή τους ασφαλισμένους πριν από το 1983.Τέτοιες προϋποθέσεις δεν προβλέπονται για τους επαγγελματοβιοτέχνες, γεγονός που θέτει τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ σε δυσμενέστερη ασφαλιστική αντιμετώπιση.

Όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης πλασματικών χρονών, ενώ το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων του άρθρου 10 του Νόμου για αναγνώριση πλασματικών χρόνων απευθύνεται κυρίως σε μισθωτούς (οι 10 από τις 11 περιπτώσεις), μόνο 4 περιπτώσεις αφορούν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (χρόνος στρατιωτικής θητείας, χρόνος σπουδών εάν υπάρχει, πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 και ο χρόνος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή).

Ιδιαίτερα για την περίπτωση αναγνώρισης χρόνου άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή, η συγκεκριμένη διάταξη αφορά επιτηδευματίες που ασκούσαν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων και η ασφάλιση ήταν προαιρετική εφόσον δεν υπερέβαινε συγκεκριμένο τζίρο. Από την άλλη πλευρά θετικό βήμα αποτελεί η δυνατότητα αναγνώρισης του συνόλου των ετών για τα οποία υπάρχει αποδεδειγμένα άσκηση δραστηριότητας πριν την εγγραφή, ή έστω τα επτά χρόνια που είναι το μέγιστο της αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, ώστε να υπάρχει μια κάποια εξισορρόπηση σε σχέση με τους μισθωτούς.

Παράλληλα εκτός από τις αδικίες υπάρχουν και ασάφειες, για το τι ισχύει σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναγνωρίσει ήδη πλασματικά χρόνια με νόμο που ίσχυε προ του 2007 και αν αυτός έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον πέντε χρόνια αυτής της κατηγορίας με τον ν.3863/2010. Αλλά και στην περίπτωση εξαγοράς των πλασματικών χρόνων, ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ καλείται να πληρώσει σύμφωνα με τον τελευταίο ασφαλιστικό κλιμάκιο πριν την εξαγορά, ενώ αντίθετα ο μισθωτός θα πληρώσει το 20% του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά και όχι βάσει του τελευταίου μισθού.

Επίσης στην περίπτωση εκ νέου έναρξης δραστηριότητας ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ, αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες κατά 50% κάτι που δεν συμβαίνει με συνταξιούχους άλλων φορέων.Τέλος, όσον αφορά τη διαδοχική ασφάλιση των επαγγελματοβιοτεχνών δεν έχει υπάρξει η ανάλογη μέριμνα καθώς και καμία πρόβλεψη για τη διαδοχική ασφάλιση από τον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ.

Κυρία Υπουργέ,

Εκτός των προαναφερθέντων προτείνουμε όπως:

Να μεριμνήσετε για τα ζητήματα της εξαγοράς χρόνου ασφάλισης αλλά και της εξαίρεσης των ασφαλισμένων πριν από το 1983, καθώς και να προωθήσετε τις αναγκαίες βελτιώσεις, σε μία μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία». Με την αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από την κυρία Υπουργό για τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες καθώς και η άνιση μεταχείριση, που υφίστανται οι ασφαλισμένοι επαγγελματοβιοτέχνες, εξαιτίας των παραλείψεων που έχουν παρατηρηθεί επί του ασφαλιστικού ν.3863/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: