Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Πρωταγωνιστούν σε προτάσεις στο Leader Σουφλί και Σαμοθράκη

Τριάντα οκτώ (38) προτάσεις επενδυτικών σχεδίων υποβλήθηκαν στη«Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρου», για επιδότηση από το πρόγραμμα LEADER. Οι περισσότερες αφορούν σε τουριστικά καταλύματα, με ανέγερση νέων υποδομών.
Υπήρξαν επίσης προτάσεις για την ανακαίνιση διατηρητέων κτιρίων και τη δημιουργία εργαστηρίων παραγωγής και τυποποίησης τοπικών προϊόντων-βιολογικών και μη. 
Τα περισσότερα σχέδια προέρχονται από τη Σαμοθράκη και το Σουφλί.  Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των σχεδίων που κατατέθηκαν ανέρχεται σε 10.116.546 ευρώ με δημόσια δαπάνη 5.837.159 ευρώ. 
Το επόμενο διάστημα, τα στελέχη της “Δημοσυνεταιριστικής” θα επεξεργαστούν με συγκεκριμένα κριτήρια τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, προκειμένου οι πλέον ώριμες να πάρουν τον δρόμο της υλοποίησης. 

ερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: