Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Σε προσωποπαγείς θέσεις δήμων μεταφέρεται το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων

Το προσωπικό, που απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το ν.3852/2010 («Καλλικράτης»).

Τη σχετική εγκύκλιο εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.


Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβούν άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης, προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.


Επίσης, σημειώνεται ότι «το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά».


Τέλος, υπενθυμίζεται ότι «η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων, λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων νόμου με καταληκτική προθεσμία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης την 31 Δεκεμβρίου 2010».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: