Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Καλλικράτης : Στο ΣτΕ τα 20 πρώτα διατάγματα

Τα είκοσι πρώτα προεδρικά διατάγματα του «Καλλικράτη» για τους οργανισμούς των 13 περιφερειών και των 7 κρατικών διοικήσεων της χώρας κατατέθηκαν χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία.
Με βάση το νέο οργανόγραμμα, η εφαρμογή του οποίου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου, σε όλες τις περιφέρειες θα απασχοληθούν περισσότερα από 19.000 άτομα σε οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις και θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Τα σχέδια Π.Δ. καταγράφουν τη νέα διάρθρωση των υπηρεσιών των περιφερειών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
* Η κεντρική υπηρεσία κάθε περιφέρειας θα περιλαμβάνει: Γραφείο περιφερειάρχη, γραφεία αντιπεριφερειαρχών, γενική διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος και υποδομών, γενική διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας, γενική διεύθυνση περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, γενική διεύθυνση ανάπτυξης, γενική διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών, γενική διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας. 


* Παράλληλα, σε κάθε περιφέρεια θα λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες: Νομική, αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας, αυτοτελές τμήμα Παλλαϊκής Αμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ), αυτοτελές γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων.
Τα σχέδια Π.Δ. προβλέπουν ακόμη ότι το τακτικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό τής κάθε περιφέρειας θα τοποθετηθεί, με απόφαση του κάθε περιφερειάρχη, σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχει και τις ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις κατατάσσονται από την 1η Ιανουαρίου στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στους νέους οργανισμούς. 
e-net

Δεν υπάρχουν σχόλια: