Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας

 Η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα, είναι ένας τομέας που συναντά το ενδιαφέρον αρκετών νέων, αλλά και του υπουργείου Παιδείας που θέλει να δώσει ώθηση στις δραστηριότητές τους. Το Ινστιτούτο Νεολαίας, είναι ένας σημαντικός θεσμός, που προωθεί μεταξύ άλλων και τις πρωτοπόρες επιχειρηματικές τους "ιδέες".

    Το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Ινστιτούτου, Κυριάκο Πιερρακάκη, για να μας περιγράψει τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με τη νεανική επιχειρηματικότητα.

    “Το Πρόγραμμα Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας”, λέει ο κ. Πιερρακάκης, “συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και διανύει την τρίτη περίοδο υλοποίησής του. Φορέας διαχείρισης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και φορέας υλοποίησης (μάνατζμεντ) το Ινστιτούτο Νεολαίας.

    Οι θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελούν δομές-γραφεία (στεγασμένα στη 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μέσα σε ΙΕΚ) τα οποία γεωγραφικά καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια. Κάθε θυρίδα λειτουργεί ως σημείο επαφής με το κοινό, με στόχο να στηρίξει τους νέους στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Παρέχοντας αρχική υποστήριξη και συμβουλευτική βοήθεια, ενισχύουν την αυτοαπασχόληση και συμβάλλουν στην καλλιέργεια και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

    Βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται από τις Θυρίδες Επιχειρηματικότητας, σχετίζονται με τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων, το νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους. Παρέχονται πληροφορίες σχετικές με την κατάρτιση business plan, τις πηγές χρηματοδότησης, θέματα marketing κ.α., καθώς και για μαθήματα επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται σε ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλους φορείς”.


ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: