Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Συνεργασία - Ανάπτυξη - Συνοχή : ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μελέτη αρδευτικών δικτύων όπου δεν υπάρχουν και προσπάθεια χρηματοδότησης.
Προώθηση αναδασμών σε ημιορεινά αγροκτήματα.
Βελτίωση αγροτικών υποδομών (αγροτική οδοποιία κλπ) σε όλους τους οικισμούς.
Στήριξη της κτηνοτροφίας. Αξιοποίηση των βοσκοτόπων που υπάρχουν στο Δήμο.
Προώθηση όλων των τοπικών αγροτικών προϊόντων (σταφύλια, κρασί, τσίπουρο,  πεπόνι, φασόλια, αλλαντικά, μέλι κλπ). Διοργάνωση εκθέσεων – εκδηλώσεων για προβολή τους.
Στήριξη των πρωτοβουλιών για καινοτόμες καλλιέργειες (ενεργειακά φυτά κλπ) καθώς και μεταποίηση αυτών των προϊόντων.
Υλοποίηση προγράμματος για τη νιτρορύπανση.
Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών προϊόντων.
Στήριξη των δράσεων που αφορούν τη Σηροτροφία και την Αμπελουργία.
Δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου και φυτεύσεις αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών.
Αξιοποίηση των υφιστάμενων φραγμάτων (Λύρας, Προβατώνα - Λευκίμης) και προώθηση  νέων στην περιοχή Σουφλίου (Καμηλοπόταμος) αλλά και στις ορεινές περιοχές. Τα φράγματα μπορούν να αξιοποιηθούν για αρδευτικούς αλλά και υδρευτικούς σκοπούς.
Συνεργασία με όλους τους αγροτικούς φορείς για τη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Στήριξη των ΤΟΕΒ που η λειτουργία τους πλέον μεταβιβάζεται στους Δήμους.
Διεκδίκηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης και ουσιαστικής παρέμβασης για την αντιπλημμυρική προστασία. Η επικοινωνιακή τους διαχείριση κάθε χρόνο θα μας βρει απέναντι.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Υδρεύσεις.  Το πρόβλημα της ύδρευσης σε πολλούς οικισμούς του νέου Δήμου Σουφλίου είναι οξύ. Η έλλειψη νερού, η κακή ποιότητα αλλά και τα απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης με αμιαντοσωλήνες δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα που απαιτεί άμεσες λύσεις. Η μεταφορά με βυτία παραπέμπει σε άλλες εποχές. Η κατασκευή νέων μεγάλων δεξαμενών που να καλύπτουν τις ανάγκες των οικισμών είναι προτεραιότητα. Παράλληλα η εκπόνηση μιας υδρογεωλογικής μελέτης που θα καλύπτει όλο το Δήμο είναι ανάγκη να γίνει το συντομότερο. Εξίσου επείγουσα είναι και λύση αξιοποίησης όλων των επιφανειακών υδάτων με κατασκευή ομβροδεξαμενών. Η αξιοποίηση των μικροφραγμάτων με ταχυδιυλιστήρα μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια πόσιμου νερού.
Άμεση προώθηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και κατάργηση όλων των ανεξέλεγκτων και παράνομων σκουπιδότοπων.  Τόσο τα πρόστιμα που είναι δυσβάστακτα όσο και η υγεία θέτουν το πρόβλημα σε προτεραιότητα.
Το οξύ πρόβλημα των αποχετεύσεων σε αρκετούς οικισμούς απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Οι συνδέσεις στο Βιολογικό καθαρισμού του Σουφλίου, η κατασκευή σχαρών συγκέντρωσης των όμβριων υδάτων και μεταφορά τους μακριά από τους οικισμούς, ο καθαρισμός των φρεατίων και η εξάλειψη κάθε σημείου που αποτελεί εστία μόλυνσης είναι άμεση προτεραιότητα.
Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου σχεδόν στο σύνολο του νέου Δήμου, τόσο μέσα στους οικισμούς όσο και στους συνδετήριους δρόμους (Σιδηροχώρι – Γονικό και όλους τους οικισμούς)  δημιουργεί την υποχρέωση άμεσων παρεμβάσεων για αποκατάσταση. Κατασκευή του δρόμου Σιδηρού – Μεγάλου Δερείου. Η συνεργασία με την περιφέρεια για όσους δρόμους δεν αφορούν το Δήμο  είναι επιβεβλημένη.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του νέου Δήμου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών θα αξιοποιηθεί, αφού γίνει πλήρης καταγραφή και συντήρησή του. Η προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς της καθαριότητας, της αποχέτευσης και των παρεμβάσεων  στον αγροτικό τομέα είναι στους στόχους μας.
Αναπλάσεις και πεζοδρομήσεις δρόμων και πλατειών με στόχο την οικονομική τόνωση των επαγγελματιών αλλά και την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων της κάθε περιοχής.
Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και των δημοτικών ακινήτων και διεκδίκηση αρκετών κρατικών που υπάρχουν στο Δήμο με στόχο την αξιοποίησή τους (Ανάβρα Λυκόφης, κτίρια στο Σουφλί κλπ).


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΛΑΙΑ

Παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες για βελτίωση των εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής αυτών. Λήψη μέτρων στα σχολεία για την ασφάλεια των μαθητών. Εξασφάλιση των καλύτερων όρων μεταφοράς των μαθητών.
Διασφάλιση της λειτουργίας των υφιστάμενων σχολικών μονάδων.
Διασφάλιση της μεταφοράς μαθητών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Προσπάθεια για συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού, με αξιοποίηση και συντονισμό των δυνατοτήτων που παρέχει ο νέος Δήμος. Ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, ο μουσειακός, οινικός, περιπατητικός και αθλητικός τουρισμός χωρίς ιδιαίτερες δαπάνες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία της περιοχής μας. Εκπόνηση σχεδίου τουριστικής προβολής του Δήμου και συνεργασία με γυναικείους συνεταιρισμούς και ιδιώτες για την ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αυτή.
Ανάδειξη όλων των μνημείων και των φυσικών πλεονεκτημάτων του Δήμου.  Η Λίμνη του Τυχερού, η Λευκίμη και το απολιθωμένο δάσος, η Γκύμπρενα,  η Δαδιά, το Σουφλί, η ορεινή περιοχή του Δήμου, τα θρησκευτικά μνημεία σε πολλούς οικισμούς, είναι στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.
Δημιουργία μονοπατιών από Λευκίμη, Δαδιά μέχρι την ορεινή περιοχή του Δήμου.
Ανακατασκευή, επισκευή και λειτουργία του θερμαλιστικού κέντρου.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων με στόχο την τουριστική προβολή.
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Ενίσχυση των πρωτοβουλιών νεανικής επιχειρηματικότητας.
Η καταγραφή όλων των Συλλόγων που υπάρχουν στα όρια του Δήμου και η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που θα στηρίζει και θα ενισχύει τη λειτουργία τους είναι καθοριστικής σημασίας. Η ενίσχυση των πρωτοβουλιών που λαμβάνουν οι Σύλλογοι στον τομέα του πολιτισμού και μεταφορά των δραστηριοτήτων του σε όλο το Δήμο επιβάλλεται στην κατεύθυνση συνοχής του Δήμου. Είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός ενώνει του ανθρώπους.
Στήριξη και επέκταση των πολιτιστικών δράσεων που εξελίσσονται μέσα στο Δήμο (γιορτή μεταξιού και τσίπουρου, φεστιβάλ Τυχερού κ.ά.).
Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και δημιουργία νέων όπου δεν υπάρχουν.
Λήψη μέριμνας για λειτουργία προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού σε συνεργασία με τον Ιππικό Όμιλο Τυχερού και άλλες μορφές αθλητισμού (κολύμβηση, κλπ).
Ενίσχυση των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου και προβολή της δράσης τους.
Οργάνωση εκδηλώσεων με τους Συλλόγους.
Υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο.
Διερεύνηση των δυνατοτήτων για παροχή δωρεάν ασύρματου internet σε ολόκληρο το Δήμο.
Δημιουργία παιδικών χαρών και συντήρηση των υφιστάμενων. Κατασκευή κρασπεδόρειθρων όπου χρειάζεται.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Άμεση χωροθέτηση και ίδρυση Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ).
Παρέμβαση για τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και χαμηλής όχλησης.
Προσπάθεια για διαφοροποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων ώστε να αρθούν οι ενδονομαρχιακές ανισότητες.
Εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Με στόχο την παροχή ισότιμων υπηρεσιών σε όλους τους οικισμούς και τους πολίτες του Δήμου στοχεύουμε με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου στην ορθολογική κατανομή των υφιστάμενων υπηρεσιών και του προσωπικού αλλά και στη δίκαιη κατανομή των νέων που προβλέπεται από το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ να δημιουργηθούν.
Διεκδικούμε τη μεταφορά υπηρεσιών της σημερινής Νομαρχίας που καταργείται και στηρίζουμε με κάθε τρόπο τη λειτουργία αυτών που υπάρχουν.
Η ύπαρξη στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή ενισχύει το εισόδημα αλλά και την ψυχολογία των κατοίκων. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε τη δυνατότητα μεταφορά στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή του Δήμου. Συνεργαζόμαστε με τις στρατιωτικές υπηρεσίες για απορρόφηση τοπικών αγροτικών προϊόντων για τη διατροφή του προσωπικού των μονάδων.
Προβλέπουμε την ίδρυση γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών όπως τα ΚΕΠ σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου (Γονικό κλπ) καθώς και γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης για ενημέρωση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σταθμού Σουφλίου σε Πυροσβεστική Υπηρεσία μαζί με την αναβάθμιση όλων των κτιριακών υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι επιτακτική ανάγκη.
Εγκατάσταση Α.Τ.Μ. (Μηχάνημα Αυτόματης ανάληψης Μετρητών) στα Λάβαρα.

ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημιουργία χώρων για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κατοίκους απομακρυσμένων οικισμών (Γονικό, Αγριάνη κλπ).
Ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σουφλίου.
Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε σχολεία και σε κατοίκους απομακρυσμένων οικισμών.
Στήριξη όλων των δομών κοινωνικής πρόνοιας.
Ενίσχυση του ΚΑΠΗ και δημιουργία και σε άλλους οικισμούς.
Συνεργασία με Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για κατασκευή κι άλλων κατοικιών, μετά από έρευνα των δικαιούχων.
Καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη (ύδρευση, καθαριότητα, οδοφωτισμό).
Υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος ΣΑΤΑ (μικρά έργα) με τοπικά συνεργεία για να αντιμετωπισθεί η ανεργία.


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Συντονισμός των δράσεων μας με όλους τους φορείς για την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου που αφορά στην απομάκρυνση του πεδίου βολής Ψηλού Στάλου. Η δημιουργία πανεπιστημιακού αγροκτήματος σε συνεργασία με το ΔΠΘ και τη σχολή στην Ορεστιάδα είναι η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του χώρου.
Διερεύνηση των δυνατοτήτων για ενδοδημοτική συγκοινωνία, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της σημασίας του Δήμου Σουφλίου και αναζήτηση δεσμεύσεων στήριξης, από την περιφέρεια και την πολιτεία.


Φίλες και φίλοι,
στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου η απόφασή μας θα αφορά το μέλλον του τόπου. Ο δημογραφικός μαρασμός και η κατάρρευση του αγροτικού χώρου δεν αφήνουν περιθώρια για λανθασμένες επιλογές. Η επιλογή του συνδυασμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΣΥΝΟΧΗ, δικαιώνει την ανάγκη για ένα Δήμο διεκδικητικό με όραμα, σχέδιο και προοπτική. Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα μας, να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάμε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: