Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Καθυστέρηση στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.


Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με θέμα τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει διαπιστωθεί στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Στην  ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:
«Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας, πλήττονται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα. Με το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013 τοποθετούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λήψης πολιτικών αποφάσεων, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προωθώντας την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην Ε.Ε., όσο και στις παγκόσμιες αγορές, και βελτιώνοντας το ρυθμιστικό τους πλαίσιο.
Το «Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι προέβλεπε δάνεια προς τις επιχειρήσεις αλλά και εγγυήσεις και άμεσες επιδοτήσεις, παρέχοντας την πολυπόθητη ρευστότητα και προώθηση της επιχειρηματικότητας. Επίσης αναδείκνυε την ανάγκη αλλαγής της επιχειρηματικής νοοτροπίας στηριζόμενη πάνω σε τρεις βασικούς άξονες δράσης: την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη στήριξη της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Με την υπογραφή του Συμβολαίου αυτού επιβεβαιώθηκε η έμπρακτη στήριξη της ραχοκοκαλιάς του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας, δηλαδή αυτής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν το 87% του εργατικού δυναμικού ενώ η συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία αγγίζει το 73%. 

Ο επιχειρηματικός κόσμος, - με τις δράσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο: α) Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας (αποτελούμενο από 1.Ταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας 2.Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας 3. Ταμείο Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας και 4.Ταμείο Εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας), β) Ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE, προϋπολογισμού 290 εκατ. ευρώ, γ) σχεδιασμό πρόσθετων προγραμμάτων επιχορηγήσεων για το 2010-2011 ύψους 300 εκατ. ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τη στήριξη της εξωστρέφειας, της υγιούς επιχειρηματικότητας και των πράσινων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ-,  αναμένει να διοχετευθούν πόροι σε τομείς και δράσεις με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, συμβατά με την προώθηση και την αναδιάρθρωση  της ποιοτικής και ανταγωνιστικής παραγωγής των επιχειρήσεων. 

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα, για καμία επιμέρους δράση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δεν έχει εκπονηθεί σαφές χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και υλοποίησής της, με συνέπεια να επικρατεί κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας στον επιχειρηματικό κόσμο και ειδικότερα στον ακριτικό Νομό Έβρου, όπου η τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα  έχει περιέλθει σε αδιέξοδη  κατάσταση.

Άμεση και αδήριτη λοιπόν ανάγκη είναι ο καθορισμός του πλαισίου προγραμματισμού και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε η προώθηση της συνεργασία όλων των δημιουργικών δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, να θέσει σε αναπτυξιακή τροχιά τη χώρα μας, με τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναδεικνύονται σε πρωτεργάτες στον αγώνα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας». 

Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τον  κύριο Υπουργό:
  • Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου, να οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και υλοποίησης  του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων;
  • Σκοπεύετε να αναμορφώσετε τις δράσεις και τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να είναι άμεσα υλοποιήσιμο;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα οι αναπτυξιακές δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων;

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το πολυιατρείο σας γιατί το ανακοίνωσε ο Πουλιλιός σαν δικό του ; Γίνεται κάτι μεταξύ σας Κυρία Τσιαούση ;