Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Προκηρύχτηκε το Leader, στα 8,7 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός για τον ΈβροΣε 8,7 εκ. ευρώ, συνολικά, ανέρχεται ο προϋπολογισμός του “Leader” για τον Έβρο, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013. Φορέας υλοποίησης είναι η «Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α. Ε.», που σε πρώτη φάση προκηρύσσει τα ¾ του προγράμματος, δηλαδή 5.240.000 ευρώ, σε τέσσερις δράσεις. 
Η πρώτη αφορά στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, η δεύτερη τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, η τρίτη τη στήριξη της δημιουργίας και την ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και η τέταρτη την ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων. «Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ανάσα για την περιοχή το επόμενο διάστημα γιατί αυτά τα χρήματα θα δοθούν σε επενδυτές στην περιοχή οι οποίοι με την σειρά τους θα τα δώσουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προμηθευτές», σχολίασε σε δηλώσεις του στην Ε.ΡΑ. ο διευθυντής της “Δημοσυνεταιριστικής”, Κώστας Κουζούκος. 
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα κατατίθενται στη «Δημοσυνεταιριστική», που εδρεύει στον Προβατώνα, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. 

http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=233&obcatid=86 

Δεν υπάρχουν σχόλια: