Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Θετικά αποτελέσματα από την πρωτοβουλία της κας Τσιαούση Ελένης για την επίλυση του ζητήματος των 118 πρώην εργαζομένων της εταιρείας Θράκη Α.Ε.

Με πρωτοβουλία  της Βουλευτού Νομού Έβρου του ΠΑΣΟΚ κας Ελένης Τσιαούση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κο Ανδρέα Λοβέρδο για την επίλυση του ζητήματος που αφορά την ημερομηνία έναρξης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 118 πρώην εργαζομένους της εταιρείας Θράκη Α.Ε.  που συμμετέχουν στο «Ειδικό Πρόγραμμα επανειδίκευσης κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Έβρου.
Η ιδιαίτερη ευαισθησία και η ανταπόκριση του κυρίου Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικά ζήτημα  για το Νομό Έβρου, ήταν άμεση και δεσμεύτηκε με προώθηση και επίλυσή του εκδίδοντας τροπολογία και εντάσσοντας την στο νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί από τον ίδιο την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, και θα ρυθμίζει  οριστικά το συγκεκριμένο ζήτημα.
Πιο συγκεκριμένα η τροπολογία θα αναφέρει:  «Ως ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων της εταιρείας «Θράκη Α.Ε.» των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε ή καταγγέλθηκε από 04-09-2007 μέχρι 31-07-2009, στο Ειδικό 


Πρόγραμμα επανειδίκευσης κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» , ορίζεται η 10.09.2009 ως ημερομηνία όπου αρχίζουν τα δικαιώματα (καταβολή επιδόματος και απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία) και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο Ειδικό Πρόγραμμα».
Ξεκαθάρισε επίσης ο κος Λοβέρδος μέσω της αιτιολογικής έκθεσης ότι:`` Από την προτεινόμενη τροπολογία δεν προκαλούνται επιπλέον οικονομικά αποτελέσματα πέραν από τα αναφερόμενα στην αριθμ. 32010/ΔΕ4389/24.06.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2009 του έργου «Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Ε. Α.Ε.) για την υλοποίηση ειδικού προγράμματος για 118 πρώην εργαζομένους της εταιρείας Θράκη Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3762/2009 συνολικού προϋπολογισμού 6.569.000,00 ευρώ».
Με την τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να δοθεί τέλος στην αβεβαιότητα και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που έρχονταν μέχρι σήμερα αντιμέτωποι οι  118 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας Θράκη Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: