Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Ομηρία των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται σε δασικές περιοχές καθώς και σε περιοχές Natura 2000

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τις  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα την ομηρία των κτηνοτρόφων. που δραστηριοποιούνται σε δασικές περιοχές καθώς και  σε περιοχές Natura 2000 .
Στην  ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:
«Σύμφωνα με τον ν.3399,ΦΕΚ 255/17-10-2005, - όπου καθορίζονται οι διαδικασίες για την νομιμοποίηση αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων (με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010)-, όλες ανεξαιρέτως οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ακόμα και οι κτηνοτρόφοι που διαθέτουν ελάχιστα ζώα, θα πρέπει να κατέχουν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα εξαιρούνται των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.
Πολύ σωστά έχετε επισημάνει ότι η  πολλαπλή  συμμόρφωση (μέρος της οποίας είναι και η νομιμοποίηση των αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων)  αποτελεί  βασικό  πυλώνα  της  Ευρωπαϊκής  Κοινής  Γεωργικής Πολιτικής,  και  στοχεύει  στην  αειφορία  της  γεωργίας  και  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη  του  τομέα. Επιπλέον οι κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών μέσω των οποίων  επιχειρείται  η  ενίσχυση  της  υπαίθρου  της  Ελλάδας  αλλά  και  της  Ευρώπης.Ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί  σημαντικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας του Νομού Έβρου, ο οποίος μάλιστα επλήγη σοβαρότατα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου 2010.  Παράλληλα αποτελεί έναν σημαντικό τομέα ανάπτυξης της παραμεθόριας περιφέρειας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κυρίως των ορεινών, μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών του Νομού μας και δίνοντας μια σημαντική διέξοδο για τους περισσότερους κατοίκους της υπαίθρου, παρότι που  σήμερα δοκιμάζεται συνεχώς και συρρικνώνεται, όλο και περισσότερο. Επιτείνοντας το πρόβλημα της εγκατάλειψης και της ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας.
Η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων του Ν. Έβρου βρίσκεται σε αδιέξοδο, αφού δεν μπορεί να λάβει την σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των ποιμνιοστασίων και των άλλων μικροέργων, που είναι απαραίτητα για τη δουλειά τους, με οδυνηρές συνέπειες στη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Κυρίως γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει προκύψει είναι ότι στις περιπτώσεις που κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα ή γύρω βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 και δασικές εκτάσεις, δεν δίνεται έγκριση μη κατεδάφισης των υφιστάμενων κτισμάτων. Κατά συνέπεια σημαντικός αριθμός κτηνοτρόφων είναι όμηροι, της υποχρέωσης με βάση την κοινοτική νομοθεσία να προσκομίσουν τις άδειες των ποιμνιοστασίων τους, ώστε να λάβουν τις σχετικές ενισχύσεις, καθώς και της άρνησης των Δασικών Υπηρεσιών να εγκρίνουν τις άδειες αυτές επειδή αυτό αντίκειται στην εθνική νομοθεσία.
Κυρίες Υπουργοί,
Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος αποτελεί αδήριτη ανάγκη, γι’ αυτό και θα πρέπει να προχωρήσετε σε οριοθέτηση αλλά και  διαχωρισμό των περιοχών Natura και δασικών εκτάσεων, ώστε να οριστούν οι χρήσεις γης σε κάθε μία από αυτές, ξεκαθαρίζοντας τους όρος βιώσιμης ανάπτυξης και διάχυσης των πολλαπλών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό σύνολο. Επομένως ο προσδιορισμός του ευρύτερου πεδίου (αξιολογώντας και κατανοώντας όλες τις συνιστάμενες βιωσιμότητας των κτηνοτρόφων στις απομακρυσμένες, παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές), που θα επιτρέπει  την εκτακτικοποίηση  της κτηνοτροφίας με τις σταβλικές εγκαταστάσεις, με τον καθορισμό ζωνών στις περιοχές Natura 2000, θα αποτελέσουν επεμβάσεις απαραίτητες για την επιβίωση της κτηνοτροφίας σε περιοχές πολύπαθες και συνεχώς δοκιμαζόμενες όπως είναι ο Νομός Έβρου».
Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τις κυρίες  Υπουργούς:

  • Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται όμηροι  του συγκεκριμένου νόμου και  δραστηριοποιούνται εδώ και τόσα χρόνια σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura 2000, οι οποίοι χρειάζονται άμεσα τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για να μην απενταχθούν από ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα τα Σχέδια Βελτίωσης;
  • Σκοπεύετε να προωθήσετε ειδικό πλαίσιο (διευκρινιστική εγκύκλιο) για την άρση της απαγόρευσης εγκατάστασης και λειτουργίας ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων και συναφών μονάδων εκμετάλλευσης, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εντός περιοχών Natura 2000;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε να επιλυθεί το συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι του ακριτικού Νομού Έβρου, όπου τους οδηγεί σε εγκατάλειψη της συγκεκριμένης δραστηρίοτητας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: