Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Tι αλλάζει για τους υποψήφιους και τους συνδυασμούς με ν/σ του YΠ.EΣ.

Σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο των εκλογικών δαπανών των μεμονωμένων υποψηφίων και των συνδυασμών στις επικείμενες τοπικές και περιφερειακές εκλογές επιφέρει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.
Το νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο 3202/2003 που είχε ψηφισθεί επί υπουργίας Σκανδαλίδη έχει ήδη αποσταλεί για διαβούλευση σε ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ και περιλαμβάνει αλλαγές που αφορούν μεταξύ άλλων το ύψος των προεκλογικών δαπανών, την περίοδο και τον τρόπο ελέγχου τους αλλά και τις σχετικές ποινές.

Συγκεκριμένα: - Το ύψος των εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο αυξάνεται και υπολογίζεται πλέον με βάση το ποσό των 2000 ευρώ το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ανάλογα με τον πληθυσμό του δήμου ή της περιφερειακής ενότητας: 1 έως 10.000 κατοίκους, 1,5 έως 30.000, 2 έως 60.000, 2,5 έως 100.000, 3 έως 150.000 και αύξηση κατά 0,5 ανά 50.000 στους δήμους ή τις περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων. -

Στις προεκλογικές δαπάνες τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους εντάσσονται πλέον τα έξοδα για δημοσκοπήσεις αλλά και αυτά της προβολής στο Διαδίκτυο και τα κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά μηνύματα. - Παράλληλα διευρύνεται και η προεκλογική περίοδος για τον υπολογισμό των δαπανών, καθώς η έναρξη της υπολογίζεται 4 μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογών, δηλαδή, για την επικείμενη αναμέτρηση η 7η Ιουλίου.

Παράλληλα η ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα του υποψηφίου ή του επικεφαλής του συνδυασμού επιβάλλεται πλέον στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση όχι κατ
ά το 1/2 , όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά κατά το 1/3 του ανώτατου ορίου των εκλογικών δαπανών. - Πάντως, αριθμός των εκλογικών κέντρων για τους συνδυασμούς (για τους υποψήφιους απαγορεύονται, όπως και τα πολιτικά γραφεία) παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή, ένα για κάθε εκλογική περιφέρεια στους δήμους και έως 3 για τις περιφέρειες.
Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις ισχύουν τα ίδια με τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή, απαγορεύεται η δημοσιοποίησή τους 15 ημέρες πριν τις εκλογές και μέχρι την 7η απογευματινή της ημέρας της ψηφοφορίας. - Απόδειξη δίνεται για κάθε προεκλογική δαπάνη και όχι, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, για άνω των 200 ευρώ. -
Αυξάνονται τα όρια χρηματοδότησης από το ίδιο πρόσωπα σε 3000 (από 2000) ευρώ για συνδυασμούς και σε 1000 (από 500) ευρώ για μεμονωμένους υποψηφίους. Πάντως το ανώτατο όριο των προστίμων για τους παραβάτες σε αυτή την περίπτωση μειώνεται από 50.000 ευρώ σε 20.000. - Αντίθετα το ανώτατο όριο του προστίμου αυξάνεται σε 100.000 ευρώ στην περίπτωση που ο συνδυασμός ή ο υποψήφιος χρηματοδοτηθούν από οφειλέτη του δήμου ή της περιφέρειας. Αυστηρότερος έλεγχος και ποινές Επιπλέον με το νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος των δαπανών των υποψηφίων.

Για το λόγο αυτό:

- Δημιουργείται ειδική βάση δεδομένων στο υπουργείο Εσωτερικών και με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου οι συνδυασμοί παραλαμβάνουν σχετικό κωδικό πρόσβασης με βάση τον οποίο δύο μήνες μετά (7 Σεπτεμβρίου) πρέπει να καταχωρήσουν όλα τα έσοδα και τις δαπάνες τόσο του συνδυασμού όσο και των υποψηφίων του, επικαλούμενοι τα σχετικά παραστατικά. Από εκεί και πέρα και μέχρι την λήξη της προεκλογικής περιόδου οι καταχωρήσεις εσόδων – εξόδων πρέπει να επικαιροποιούνται ανά πέντε ημέρες.

Επιπλέον τα στοιχεία αυτά αναρτώνται και στο Διαδίκτυο μέσω των ιστοσελίδων των ΟΤΑ. Μάλιστα, αν οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις δεν τηρηθούν τότε η ποινή είναι η έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και του παραβάτη υποψηφίου. -
Αλλάζει η σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων οι οποίες εδρεύουν πλέον στην έδρα κάθε περιφέρειας, ενώ τους δίνονται ευρείες αρμοδιότητες, προκειμένου οι έλεγχοι να είναι πραγματικοί και όχι τυπικοί.

Για το λόγο αυτό πρόεδρος ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου της οικείας περιφέρειας, ενώ στην Επιτροπή συμμετέχουν ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκπρόσωπος του τοπικού ΣΔΟΕ, ο τοπικός επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.
Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα επιβολής προστίμων που διαβιβάζονται στις ΔΥΟ προκειμένου να εισπραχθούν σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αλλά ακόμη και την έκπτωση υποψηφίων ή επικεφαλής συνδυασμών. Επιπλέον, όποιος αρνείται να δώσει στοιχεία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

αυτοδιοίκηση.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: