Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Απο σήμερα οι προτάσεις μέσω διαδικτύου των υποψηφίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ

Από την Τρίτη 8/6/2010 κατατίθενται προτάσεις ή αυτοπροτάσεις, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pasok.gr. Σε όλη τη διάρκεια της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων θα παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη τόσο τηλεφωνικά, όσο και ηλεκτρονικά, αλλά και από τις τεχνικές γραμματείες των Ν.Ε.

-       Υποψήφιοι Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες
Από την Τρίτη 8/6/2010 κατατίθενται προτάσεις ή αυτοπροτάσεις στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypopsifioiHYPERLINK "mailto:ypopsifioi@pasok.gr"@HYPERLINK "mailto:ypopsifioi@pasok.gr"pasokHYPERLINK "mailto:ypopsifioi@pasok.gr".HYPERLINK "mailto:ypopsifioi@pasok.gr"gr ή στο fax 210 3665491. Αυτές θα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, ένα μικρό βιογραφικό και την περιφέρεια ή την περιφερειακή ενότητα για τον αντιπεριφερειάρχη.

      ΠΡΟΣΟΧΗ:
-       Οι προτάσεις και οι αυτοπροτάσεις αφορούν ΟΛΟΥΣ τους Δήμους και τις Περιφέρειες της  χώρας.
-       Η προθεσμία κατάθεσης λήγει για όλους την Κυριακή 13/6/2010 και ώρα 24:00.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων θα ενημερώσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας τις Π.Ε. και τις Ν.Ε. για τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν.      Γ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα 8 έως 13 Ιουνίου 2010, οι Ν.Ε. με συμμετοχή των Σ.Ε. των Τ.Ο., με τη συνεπικουρία των βουλευτών, των υπολοίπων μελών του Ε.Σ. και των μελών της Π.Ε. που προέρχονται από το Νομό, συγκαλούν συνεδρίαση κατά την οποία:

-       Συζητείται το πολιτικό πλαίσιο των εκλογών για την Αυτοδιοίκηση με βάση το κείμενο του Π.Σ. που απεστάλη.
-       Καταρτίζεται πλαίσιο προγραμματισμού για όλες τις πρωτοβουλίες διαλόγου και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία για να ανιχνευθούν και αποτυπωθούν οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι δράσεις που θα πρέπει να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν.
-       Συζητούνται και κατατίθενται προτάσεις για τις διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων Δημάρχων για κάθε Δήμο του Νομού. Με βάση τα άρθρα 49,50,51 του Καταστατικού, αλλά και τη σημερινή πραγματικότητα με βάση τον 'ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ'.
Αμέσως μετά τη συνεδρίαση αυτή και το αργότερο μέχρι τις 15/6/2010 συνεδριάζουν:

-       Οι Ν.Ε. και εκφράζονται γνώμες αξιολόγησης για τους υποψήφιους, Περιφερειάρχες - Αντιπεριφερειάρχες - Δημάρχους,  με βάση τις προτάσεις και αυτοπροτάσεις, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε ψηφοφορία.
-       Οι Π.Ε. με την ίδια θεματολογία.

Δ. Από τις 16/6/2010 συγκαλούνται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων στα Κεντρικά Γραφεία του Κινήματος συνεδριάσεις ανά Νομό, στις οποίες συμμετέχουν:

Ο Γραμματέας και ο Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Ε., o Γραμματέας και ο Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αντίστοιχης Π.Ε., oι βουλευτές και τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Σ. του Νομού. Επίσης, συμμετέχουν και οι υπεύθυνοι του Π.Σ. για τον κάθε Νομό. Στόχος η ολοκληρωμένη πρώτη διαβούλευση που θα χαράξει συλλογικά τις διαδικασίες ανάδειξης ανά Δήμο. Επίσης, θα συζητηθούν τα θέματα της περιφέρειας. Οι συνεδριάσεις θα γίνουν στην Αθήνα (θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης), έτσι ώστε σε 6-7 ημέρες να ολοκληρωθούν για όλους τους Νομούς της Χώρας. Γιατί όπως είναι φανερό, η ημερομηνία ψήφισης του 'Καλλικράτη' που προφανώς δεν ήταν δυνατό να γίνει νωρίτερα, μας δίνει το μικρότερο χρόνο αντίστοιχων διαδικασιών από οποιαδήποτε άλλη φορά στην ιστορία των αυτοδιοικητικών εκλογών.Και αυτός είναι ένας δεύτερος λόγος πέραν της τεράστιας ιδεολογικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των προσώπων που θα την υπηρετήσουν, που θα πρέπει να μας κάνει να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά και με διαφάνεια, διαβούλευση, αξιοκρατία, σύνθεση και ενότητα και στο θέμα της Ανάδειξης των Υποψηφίων.

Όσοι επιλεγούν για να είναι υποψήφιοι με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να διαθέτουν το ήθος για να διαχειριστούν με δημοκρατικότητα, εντιμότητα και διαφάνεια τις τοπικές υποθέσεις, τη γνώση για να τις σχεδιάσουν και να τις υλοποιήσουν αποτελεσματικά και τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν όλες τις ζωντανές δυνάμεις των τοπικών κοινωνιών. Είναι αυτοί που με τη δημόσια παρουσία τους και την εμβέλειά τους στην κοινωνία, θα κάνουν το πολιτικό μας όραμα και σχέδιο υπόθεση του Ελληνικού Λαού και θα μετουσιώσουν σε πρακτικό αποτέλεσμα για την ποιότητα ζωής του πολίτη και την ανάπτυξη του τόπου τους, τη νέα μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση.
          Συνεπής με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» στον συνολικό επανασχεδιασμό των επιπέδων διακυβέρνησης. Έχουμε ιστορική ευθύνη ως Κίνημα να είμαστε πρωτοπόροι και να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας, να την κάνουμε υπόθεση μας, αλλά και υπόθεση όλου του Ελληνικού λαού για μια Αυτοδιοίκηση που:
-       Θέτει ως επίκεντρο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη, με υπηρεσίες ποιότητας και αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων.
-       Δίνει νέα ώθηση στις τοπικές κοινωνίες, έχοντας τη γνώση και την πρακτική δυνατότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
-       Μπορεί να συμμετέχει άμεσα στις Ευρωπαϊκές διεργασίες και να διεκδικεί απευθείας πόρους και ευκαιρίες.
-       Διευρύνει τη συμμετοχή του πολίτη στις τοπικές αποφάσεις, εμβαθύνει τη δημοκρατία, αναδεικνύει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων και του εθελοντισμού.
-       Γίνεται το κύτταρο για την πιλοτική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα, των μεγάλων αλλαγών που θα φέρει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης.
          Τώρα που ο στόχος είναι η καθολική ανασυγκρότηση της χώρας μας, οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση δίνουν μια μεγάλη ευκαιρία: Οι τοπικές κοινωνίες να δώσουν το μήνυμα και τον τόνο της αλλαγής στο πολιτικό σύστημα. Οι 13 περιφέρειες και οι 325 νέοι δήμοι να γίνουν πυρήνες δημοκρατίας, ήθους, ποιότητας, σεβασμού στον πολίτη, βιώσιμης ανάπτυξης και ευθύνης. Ο Καλλικράτης μας δίνει τις προϋποθέσεις, προσφέρει τα εργαλεία: λιγότεροι και ισχυρότεροι δήμοι, περισσότερες αρμοδιότητες, αποτελεσματικοί πόροι. Είναι καθήκον για το ΠΑΣΟΚ, για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, για όλους τους πολίτες, να μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.
          Σε αυτή λοιπόν την πολιτική και οικονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα και δεδομένης της κρισιμότητας των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών,  πρέπει με το πολιτικό πλαίσιο που θέτουμε για την αυτοδιοίκηση, αλλά και με τις επιλογές  των υποψηφίων Δημάρχων και Περιφερειαρχών, οι οποίες πρέπει να γίνουν με νέα αντίληψη και καινοτόμα κριτήρια, να σηματοδοτήσουμε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές και τους στόχους που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και το Κίνημά μας, αντιλαμβανόμενοι πλήρως, την αλλαγή των πολιτικών συνθηκών, το νέο τοπίο στο οποίο έχει εισέλθει η χώρα, καθώς και τις ανάγκες που αυτά δημιουργούν.
          Έτσι σήμερα, πέρα από το ποιος μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσουμε και το ποιος μπορεί μετά την εκλογή του να διαχειριστεί τα τοπικά πράγματα με την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα και τη διαφάνεια που απαιτούν πλέον οι περιστάσεις, αλλά και με την φιλοσοφία και το όραμα που έχει ο Πρόεδρος μας για τη χώρα. Αυτό δεν αρκεί μόνο να το κατανοήσουμε εμείς. Είναι απαραίτητο να πείσουμε και την κοινωνία ότι το κατανοήσαμε. Και θα την πείσουμε ξεπερνώντας στερεότυπα και παραδοσιακές αντιλήψεις για την πολιτική, δείχνοντας ότι είμαστε αποφασισμένοι να τα τηρήσουμε, χωρίς συμβιβασμούς και λογικές ισορροπιών και πολιτικού κόστους.
          Με εφόδια την οραματική μας πρόταση για την Αυτοδιοίκηση, την πολιτική επάρκεια, την ικανότητα και την κοινωνική καταξίωση των υποψηφίων μας και του πολιτικού μας δυναμικού που θα ριχτεί στη μάχη, κυρίως όμως την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού, εισερχόμαστε σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση, μαζί με όλα τα όργανα του Κινήματος, τα στελέχη, τα Μέλη και τους Φίλους μας, σε μια συντεταγμένη και νικηφόρα πορεία, με συσπείρωση και ενότητα.
          Λειτουργώντας πάντα στα πλαίσια του καταστατικού μας και ενεργοποιώντας όλα τα εργαλεία που αυτό μας παρέχει, το Κίνημα θα προχωρήσει συντεταγμένα και με διαφάνεια στην επιλογή των υποψηφίων που θα υποστηρίξει στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: