Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

Από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 αρχίζει στα ΚΕΠ η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους, ανάλογα με την ηλικία τους, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.

Η υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται από την 21/06/2010 έως και 12/07/2010 και ώρα 14:30 μ.μ. και θα μπορεί να γίνεται, στα:

α) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού κατοικίας των ενδιαφερομένων γυναικών
β) Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». . Η παραλαβή και πρωτοκόλληση των φακέλων - «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» γίνεται από τα ΚΕΠ μόνο όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Σε περίπτωση που δεν δύναται η ενδιαφερόμενη να υποβάλει κάποιο από τα δικαιολογητικά, τότε υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
Πληροφορίες για τους δικαιούχους του προγράμματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: