Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Οι άγαμοι άρρενες δεν δικαιούνται τη σύνταξη των γονιών τους

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε διάσκεψη, μεταστρέφοντας την νομολογία της, αποφάσισε ότι οι άγαμοι άρρενες μετά τον θάνατο των γονέων τους δεν δικαιούνται την σύνταξη που ελάμβαναν αυτοί ως δημόσιοι υπάλληλοι. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ε.Σ., είχε κρίνει με παλαιότερες αποφάσεις της ότι οι διατάξεις του Συνταξιοδοτικού Κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων που αποκλείουν την συνταξιοδότηση των άγαμων αρρένων παιδιών μετά τον θάνατο των υπαλλήλων ή συνταξιούχων γονέων τους είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, καθώς δικαιούνται την σύνταξη οι άγαμες θυγατέρες. Η Ολομέλεια του Ε.Σ. έκρινε την Τετάρτη ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι η αρχή της συνταγματικής ισότητας δεν καταλαμβάνει τα άρρενα τέκνα και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται την σύνταξη των γονέων τους μετά θάνατον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: