Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου των εκπροσώπων των Τοπικών Ενώσεων στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας.


 • Σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου των εκπροσώπων
  των Τοπικών Ενώσεων

  στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας.

  Αθήνα 3 Μαΐου 2010

 •  Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2 - ΑΘΗΝΑ)
 • Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
 • 197/78 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών 
 • διατάξεων περί Τοπικών Ενώσεων και Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων 
 • και Κοινοτήτων Ελλάδος", όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα  
 • με το Π.Δ. 48/99, το άρθρο 3    του Κανονισμού Εργασιών 
 • και Καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, την απόφαση του 
 • Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (18-20 Ιανουαρίου 2010), καθώς  
 • και την υπ’ αριθμ. 29/812/3.3.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου


Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους εκπροσώπους των Τοπικών Ενώσεων στην ΚΕΔΚΕ 
στο Έκτακτο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3 Μαΐου 2010. 
Παρακαλούμε τις Τοπικές Ενώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων να ειδοποιήσουν 
ΑΜΕΣΑ τους εκπροσώπους τους στην ΚΕΔΚΕ για να πάρουν μέρος στο Έκτακτο Συνέδριο.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: