Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Σε ισχύ η ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ…

Τέθηκε σε ισχύ  η ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (ικα - οαεε).Όπως προβλέπεται από τον νόμο, παρέχεται η ευχέρεια  εξόφλησης σε 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, μετά από αίτηση του οφειλέτη, με την προϋπόθεση, της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Το ποσό της κάθε  δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των διακοσίων ευρώ. Η Ένωσεις Επαγγελματιών και βιοτεχνών  γνωστοποιούν στα μέλη πως για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης και στα κατά τόπους ασφαλιστικά ταμεία για την ρύθμιση των οφειλών τους.
Προς το παρόν βέβαια τα γραφεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ , δέχονται μόνο τις αιτήσεις γιατί η ρύθμιση του νόμου 3833 του 2010 δεν έχει περαστεί ακόμα στο μηχανογραφικό τους σύστημα . 

Δεν υπάρχουν σχόλια: