Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Συστηματική η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των ποταμών Άρδα και Έβρου…

Η ποιότητα των υδάτων των ποταμών Άρδα και Έβρου παρακολουθείται συστηματικά με δειγματοληψίες και αναλύσεις ανά τρίμηνο για μία πλήρη σειρά παραμέτρων συμπεριλαμβανομένων των τοξικών ουσιών», απαντά το υπουργείο Περιβάλλοντος σε ερώτηση του βουλευτή Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, σχετικά με την ανίχνευση ποσοτήτων Ατραζίνης στα νερά των ποταμών. Η ερώτηση είχε κατατεθεί μετά το θόρυβο που είχαν προκαλέσει δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι παρά την προ εξαετίας απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων με τη συγκεκριμένη ουσία, η ατραζίνη, έως και το 2003, ανιχνεύτηκε σε τέσσερα σημεία της παραποτάμιας ζώνης του Άρδα, (Ρίζια, Πλάτη, Φυλάκιο και Κέραμο), σε συγκεντρώσεις κατά 50 φορές υψηλότερες από το επιτρεπτό όριο. Στην απάντηση διευκρινίζεται πάντως ότι σε μετρήσεις που έγιναν το 2008 και 2009, στις θέσεις Δίκαια, Κόμαρα, και Κήποι, οι συγκεντρώσεις Ατραζίνης που ανιχνεύτηκαν ήταν μικρότερες ή ίσες με το όριο ποιοτικού προσδιορισμού και χαμηλότερες από το όριο ετήσιας μέσης τιμής αλλά και από τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση. Το υπουργείο παραδέχεται ωστόσο ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν ότι «ο ποταμός Έβρος και Άρδας βρίσκονται σε μέτρια οικολογική κατάσταση» και σημειώνει ότι ο χαρακτηρισμός αυτός «θα ληφθεί υπ’όψιν κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Θράκης», εν όψει της διαδικασίας προκήρυξης έργων που αφορούν την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας». Στο πλαίσιο αυτό, το παλαιό δίκτυο και τα προγράμματα παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων θα επικαιροποιηθεί και θα αναμορφωθεί, με έργα που προωθούνται προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: