Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Η οικονομική κρίση, ακόμα μεγαλύτερη μάστιγα για τους μικρούς παραγωγούς

  "Ορισμένοι παραγωγοί έχουν πληγεί σκληρότερα από άλλους" παραδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερωτήσεις του ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ και μέλους της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σπύρου Δανέλλη, που ανέδειξαν ότι το εισόδημα και η βιωσιμότητα των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων όχι απλώς πλήττεται από την οικονομική κρίση, αλλά πλήττεται και αναλογικά περισσότερο από των μεγάλων, ανεξαρτήτως κλάδου παραγωγής, γεγονός που προξενεί αδικία και απειλεί την κοινωνική συνοχή.

    Η Επιτροπή, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην αναγκαιότητα λήψης νέων μέτρων, παραπέμπει στη δυνατότητα εφαρμογής μιας πιο στοχευμένης πολιτικής για τη στήριξη εισοδήματος, που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και την εξαίρεση από τις άμεσες πληρωμές ατόμων των οποίων οι γεωργικές δραστηριότητες συνιστούν ασήμαντο μέρος του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή όσων ατόμων έχουν μόνο ως περιφερειακό επιχειρηματικό στόχο τις γεωργικές δραστηριότητες. Παραπέμπει επίσης στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των μέτρων ανάπτυξης της υπαίθρου.

    Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του θέματος από τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η Επιτροπή απάντησε ότι "ο τρόπος κατανομής των πληρωμών στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ θα επανεξετασθεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο", ενώ "εξετάζει εάν τα υφιστάμενα μέσα μπορούν να προσαρμοστούν περαιτέρω για να βοηθήσουν τους γεωργούς να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους όσον αφορά τις τιμές και την παραγωγή και εάν τυχόν νέα μέσα θα μπορούν να παρέχουν προστιθέμενη αξία κατά τρόπο αποτελεσματικό ως προς το κόστος".

Δεν υπάρχουν σχόλια: