Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Ωρομίσθιοι εκπαιδευτοί: Ανοίγουν 7.500 θέσεις στα ΙΕΚ

Περίπου 7.500 θέσεις απασχόλησης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ανοίγουν στα 124 δημόσια ΙΕΚ ολόκληρης της χώρας. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στα αντίστοιχα ΙΕΚ από την Παρασκευή 22 έως και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, προκειμένου να διδάξουν στα μαθήματα που ενδιαφέρονται.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατά το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης θα λειτουργήσουν πανελλαδικά περίπου 870 τμήματα, στα οποία ενδέχεται να απασχοληθούν γύρω στους 7.500 ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ακριβής αριθμός των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.
Τα άτομα που θα προσληφθούν θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων για τον αριθμό ωρών που αναφέρεται στην κάθε προκήρυξη.
Τα μαθήματα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα μαθήματα που θα διδαχθούν σε κάθε ΙΕΚ κατά το εαρινό εξάμηνο από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oeek.gr, Εκπαιδευτές, Προκήρυξη Πρόσληψης). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το δημόσιο τομέα, εφόσον έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα του ΟΕΕΚ.

Πηγή Hellenic Business.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: